Meer informatie

 •  

  De praktijk is aangesloten bij Stichting Overvecht Gezond. De deelnemers binnen Overvecht Gezond willen op basis van een gezamenlijke visie op de zorg vorm geven aan de werkwijze en inrichting van de organisatie. De organisatie wordt aangestuurd door een vertegenwoordiging van de aangesloten gezondheidscentra in de wijk.

  Door substitutie in de somatische zorg en GGZ wordt er steeds meer van de eerste lijn gevraagd. De transities  in de langdurige zorg en WMO betekenen dat er steeds meer ouderen en andere bewoners met kwetsbaarheid (GGZ problematiek, beperkingen) thuis in de wijk zullen wonen. Een sterke eerste lijn is cruciaal om de hogere en complexere zorgvraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast liggen er kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en doelmatiger in te richten. Naast samenwerking binnen de eerste lijn is de samenwerking vanuit de eerste lijn met specialisten en het sociaal domein belangrijk om de basiszorg te versterken. Dit noemen we ‘Krachtige basiszorg’:

  • Basiszorg: medisch én sociaal
  • Voor alle bewoners in de buurt, de eigen regie van de bewoners staat centraal
  • Door proactief samenwerkende generalistische professionals
  • Met verbinding naar preventie en de wijk
  • En toegankelijke inzet van specialistische deskundigheid waar nodig voor consultatie en behandeling

  Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling in Overvecht is het 4-Domeinenmodel. Het 4D model wordt gebruikt om methodisch gezondheidsrisico’s in te schatten en om de zorg en hulpverlening op de doelen en mogelijkheden van de patiënt af te stemmen en doelmatig in te zetten.

  4-D model NL – SP – SO (krachtigebasiszorg.nl)

  Visual Krachtige basiszorg

   

  Lees meer

 • We proberen binnen de praktijk zo goed en efficiënt mogelijk samen te werken en zijn continu bezig om onze werkwijze te verbeteren. Hierbij werken we ook veel samen met andere praktijken in de wijk. Elke 3 jaar wordt de praktijk gekeurd door een instantie, de NPA accreditering. Een onderzoeker van de NPA bezoekt onze praktijk en de andere praktijken in de wijk om te kijken of we wel voldoen aan de kwaliteitseisen en of we onszelf blijven verbeteren. Tot nu toe slagen we hier altijd ruimschoots voor!

  In het kader van de wet AVG is er in de praktijk veel aandacht voor de veilige uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld d.m.v. veilig mailen en veilige opslag van gegevens. Bekijk hier onze privacy policy

  npa