Meer informatie

 • Onze praktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan de zorg in het algemeen en dus ook onze worden verbeterd!

  Welke gegevens worden gebruikt?

  Voor de onderzoeken worden volledig anonieme gegevens gebruikt. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres of Burgerservicenummer (BSN) worden niet gebruikt. Uw gegevens worden overigens altijd vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  U kunt bezwaar maken

  Wilt u toch bezwaar maken tegen het gebruik van uw anonieme gegevens? Meld dit dan bij de assistente.

  Meer informatie

  Met u vragen kunt u terecht bij de huisarts of de assistente.

 • Gezondheidscentrum Kastordreef is sinds 2009 een door het NHG geaccrediteerde praktijk.

  Wij zijn een erkend leerbedrijf voor huisartsen en assistentes in opleiding.

  Risico’s signaleren, verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de zorg is onderdeel van de dagelijks werkprocessen.

 • Onze praktijk hanteert op het gebied van bejegening en omgaan met elkaar het volgende uitgangspunt.

  Wij gaan respectvol om met onze patiënten en verwachten omgekeerd van onze patiënten ook een respectvolle benadering.

  Gezondheidscentrum Kastordreef wil een goede werkgever zijn voor de medewerkers en een goede hulp- en dienstverlener voor haar patiënten. Het werken aan een veilige werkomgeving heeft daarom veel aandacht.

  Door middel van deze gedragscode wil onze praktijk kenbaar maken dat agressie, seksuele intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd worden. Vormen van ongewenst gedrag kunnen bestaan uit fysiek, psychisch en verbaal geweld (uitschelden, bedreigd of vernederd worden, gepest worden, seksuele intimidatie, discriminatie, geslagen en geschopt worden, overvallen worden, vernielen van andermans eigendom)

  Maatregelen

  Bij het niet naleven van deze  gedragscode zullen maatregelen worden getroffen.
  Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden  er afspraken gemaakt over uw gedrag, kan de hulp en dienstverlening worden gestopt en/of de toegang tot onze locaties worden ontzegd.

  Klachten

  Cliënten kunnen bezwaar maken tegen ongewenst gedrag door gebruik te maken van de klachtenprocedure.

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd overleggen met de directie of één van de huisartsen van Gezondheidscentrum Kastordreef.

   

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Lees meer